Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar(s) van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen, audio en video;

Het onderstaande is van toepassing op de website die u bekijkt. Door pagina’s op deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is het noodzakelijk dat hiervoor schriftelijk om toestemming wordt gevraagd.